Share, support, volunteer, donate - it's time to CrowdChange Europe

In English below!

Miksi Eurooppa ja eurovaalit?

Minun unelmani on, että jokainen eurooppalainen saisi nauttia pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta. Jokaisella lapsella olisi oikeus päivähoitoon, maksuttomaan peruskouluun ja kouluruokaan. Jokaisella vanhuksella olisi turvattu eläke ja hoiva. Osaamista arvostettaisiin niin, että koulutukseen ja tutkimukseen panostettaisiin reilusti. Kaikkien työehdot ja palkat olisivat kunnossa ja tasolla, jolla yhden työn palkalla voi tulla toimeen. Ja että niistä työehdoista voisi myös kollektiivisesti neuvotella. Yrityksillä olisi reilut ja ennakoitavat markkinat, joilla toimia. Haluan universaaleja palveluja kaikille, en köyhäinapua kurjimmille. Tähän on kuitenkin vielä reilusti matkaa. Euroopan asukkaat eivät ole yhdenvertaisia keskenään.

Ei siis liene yllätys, että määrittelen itseni federalistiksi. Haluan tiiviimpää, parempaa ja poliittisempaa Euroopan unionia, jossa rakentaa unelmieni Eurooppaa. Minun federalismini on demokratiaa, avoimuutta, päätöksentekoa sille parhaiten soveltuvalla tasolla ja unionin taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden tasapainoa. Uskon vahvasti Eurooppaan ja siihen, että vain aktiivisena osana unionia voimme löytää aidosti kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, työn murrokseen tai jatkuvaan eriarvoistumiseen.

Tarvitsemme Euroopan unionia, mutta nykyistä parempaa. Unionin tulevaisuudesta päätetään nyt, kun Iso-Britannian lähtiessä unionin suuntaa määritellään uudelleen.

Minä haluan Euroopan, joka on nykyistä solidaarisempi, oikeudenmukaisempi ja vähemmän finanssimarkkinoiden armoilla. Minun EU:ni on oppinut talouskriisistä sen, että kuripolitiikka ei luo kasvua ja vakautta vaan työttömyyttä ja toivottomuutta, pohjan äärioikeiston nousulle, epätoivolle, pelolle ja vihalle. Politiikan lähtökohtana on oltavakasvu ja työllisyys, talouden ja sosiaalisen ulottuvuuden tasapainottaminen ja hyvinvoinnin kasvattaminen. Sosiaalisten mittareiden, kuten työllisyyden tai koulutusasteiden, tulisi olla talousmittareiden kanssa yhtä sitovia.

Haluan Euroopan, joka on nykyistä demokraattisempi ja päätöksenteossaan avoimempi. Euroopan parlamentti edustaa unionin kansalaisia ja on sen ainoa demokraattisesti valittu toimielin. Parlamentin valtaa on kasvatettava ja sille on luotava aito mahdollisuus säätää lakeja, ei vain kommentoida ja hyväksyä niitä. Pitkässä juoksussa myös muita unionin toimielimiä tulee demokratisoida, sillä tarvitsemme läpinäkyvyyttä päätöksentekoon. Komission valinnan tulee noudatella enemmän Euroopan parlamentin vaalien tulosta ja siitä tulisi muodostua unionin hallitus. Komission ja komissaarien puoluepoliittisuus tulisi tuoda selvemmin näkyviin. Sosialidemokraattinen komissaari katselee maailmaa eri lasein kuin kokoomuslainen, ja tämä tulisi tunnistaa ja tunnustaa.

Haluan unionin, joka panostaa työllisyyteen, koulutukseen ja tasa-arvoon. Tarvitsemme eurooppalaista työllisyyspolitiikkaa ja nykyistä suurempia resursseja muun muassa eurooppalaisen nuorisotakuun toteuttamiseen. Tarvitsemme koulutus- ja innovaatiopanostuksia, jotta Eurooppa on jatkossakin korkean osaamisen alue. Tarvitsemme yhä feminismiä politiikkaan, jotta jokainen meistä saa samat mahdollisuudet ja tarvittavan tuen menestyäkseen omassa elämässään.

Haluan unionin, joka kantaa vastuunsa maailmasta ja edistää ihmisoikeuksia niin unionin sisällä kuin muuallakin. EU on maailman suurin kehitysavun antaja ja sen tulee olla niin myös jatkossa. Sekä unionin että jäsenmaiden on lisättävä panostaan ilmastonmuutoksen torjuntaan globaalisti niin kansainvälisten sopimusten kautta kuin käytännön toiminkin. Tarvitsemme vahvan unionin edistämään tasa-arvoa, tyttöjen ja naisten oikeuksia globaalilla kentällä, jossa ihmisoikeudet jäävät liian usein taloudellisten intressien jalkoihin.

Haluan siis rakentaa Eurooppaa, joka on poliittisesti vahva, demokraattinen ja solidaarinen yhteisö, joka edistää ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa niin sisällään kuin globaalistikin. Olemme hyötyneet valtavasti unionin jäsenyydestä, ja hyödymme vastakin, mutta vain jos vain osaamme asettaa  kunnianhimoisia tavoitteita. Suomalainen hyvinvointivaltio rakennettiin vaikeassa tilanteessa, rohkeudella ja lujalla tahdolla. Nyt rohkeutta ja visioita tarvitaan Euroopassa.

Näistä syistä olen lähtenyt ehdolle Euroopan parlamenttiin. Haluan olla mukana rakentamassa parempaa, vahvempaa Eurooppaa kaikille eurooppalaisille! Tätä ei kuitenkaan voi tehdä yksin ja kampanjaan tarvitaan resursseja. Siksi toivonkin, että voit tukea kampanjaamme. Summan suuruudella ei ole väliä, koska pienistä puroista syntyy suuri joki ja jokainen lahjoitus on tärkeä!

Kiitos!

***

My dream is that each European could benefit from a welfare state at the level of the Nordics. That each child would have a right to affordable child care, great education and free school meals. That every old person would have a secure pension and care. That knowledge and science would be respected and that we would invest properly into education and research. That the working conditions and wages would be decent and that everyone could live with one wage. And that there would be working collective negotiations systems for all employees. Companies would have fair and predictable markets to act in. I want universal services for all, not charity for the poorest. But there is still a long way to get to my dream. The Europeans are not equal in many respects.

I identify as a federalist. I want tighter, better and more political European Union that moves toward my dream. My federalism is about democracy, openness, decision-making at the most appropriate level, balance between social and economic dimension of the Union. I believe strongly in the European Union and on that only through European co-operation we can find truly sustainable solutions to the major challenges ahead of us, like climate change, changing work or continuously growing inequality.

I want to be building Europe, that is politically strong, democratic and solidar society, that works to improve human rights and equality both within the Union and outside it. We Europeans, and especially us in the Nordic Countries, have benefitted a lot of the European Union, and will continue to do so, but only if we dare to set new, ambitious goals for it. We need courage and visions for Europe.

For these reasons I have decided to stand for the European Parliament in the elections in 2019. I want to be part of building a better, stronger Europe for all Europeans! But I cannot do it alone. We have a wonderful campaign group working towards the elections, but we also need financial resources. Therefore I hope you could support our work. Any donation will be appreciated, no matter the sum. Small streams create bigger rivers and together we can make a big difference!

Thank you!

Follow my campaign at
http://kaisapenny.fi/
https://www.facebook.com/pennykaisa/
https://twitter.com/kaisapenny

 • Anonymous
  05/19/2019
  Onnea loppusuoralle!
  €50.00
 • Anonymous
  04/30/2019
  €7.00
 • Anonymous
  04/24/2019
  Kaisa Brysseliin!
  €25.00
 • Anonymous
  04/18/2019
  €2.00
 • Jouko Luomi
  04/16/2019
  Tsemppi ja heittmll Rysseliin )!
  €200.00
 • Federico Pancaldi
  04/14/2019
  €10.00
 • Anonymous
  04/13/2019
  €25.00
 • Anonymous
  04/12/2019
  Tsemppi vaalityhn
  €25.00
 • Anonymous
  04/05/2019
  Onnea matkaan!
  €25.00
 • Anonymous
  04/05/2019
  Onnea vaaleihin
  €10.00
€430
Pledged of €1,000 Goal
15
Pledgers
Ended On
May
26
2019
 
Donations will go to: Kaisa Pennyn eurovaalikampanjan tukiryhmä / Kaisa Penny's European election support group
Kaisa Penny Euroopan parlamenttiin / Kaisa Penny for European Parliament!:

In English below!

Miksi Eurooppa ja eurovaalit?

Minun unelmani on, että jokainen eurooppalainen saisi nauttia pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta. Jokaisella lapsella olisi oikeus päivähoitoon, maksuttomaan peruskouluun ja kouluruokaan. Jokaisella vanhuksella olisi turvattu eläke ja hoiva. Osaamista arvostettaisiin niin, että koulutukseen ja tutkimukseen panostettaisiin reilusti. Kaikkien työehdot ja palkat olisivat kunnossa ja tasolla, jolla yhden työn palkalla voi tulla toimeen. Ja että niistä työehdoista voisi myös kollektiivisesti neuvotella. Yrityksillä olisi reilut ja ennakoitavat markkinat, joilla toimia. Haluan universaaleja palveluja kaikille, en köyhäinapua kurjimmille. Tähän on kuitenkin vielä reilusti matkaa. Euroopan asukkaat eivät ole yhdenvertaisia keskenään.

Ei siis liene yllätys, että määrittelen itseni federalistiksi. Haluan tiiviimpää, parempaa ja poliittisempaa Euroopan unionia, jossa rakentaa unelmieni Eurooppaa. Minun federalismini on demokratiaa, avoimuutta, päätöksentekoa sille parhaiten soveltuvalla tasolla ja unionin taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden tasapainoa. Uskon vahvasti Eurooppaan ja siihen, että vain aktiivisena osana unionia voimme löytää aidosti kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, työn murrokseen tai jatkuvaan eriarvoistumiseen.

Tarvitsemme Euroopan unionia, mutta nykyistä parempaa. Unionin tulevaisuudesta päätetään nyt, kun Iso-Britannian lähtiessä unionin suuntaa määritellään uudelleen.

Minä haluan Euroopan, joka on nykyistä solidaarisempi, oikeudenmukaisempi ja vähemmän finanssimarkkinoiden armoilla. Minun EU:ni on oppinut talouskriisistä sen, että kuripolitiikka ei luo kasvua ja vakautta vaan työttömyyttä ja toivottomuutta, pohjan äärioikeiston nousulle, epätoivolle, pelolle ja vihalle. Politiikan lähtökohtana on oltavakasvu ja työllisyys, talouden ja sosiaalisen ulottuvuuden tasapainottaminen ja hyvinvoinnin kasvattaminen. Sosiaalisten mittareiden, kuten työllisyyden tai koulutusasteiden, tulisi olla talousmittareiden kanssa yhtä sitovia.

Haluan Euroopan, joka on nykyistä demokraattisempi ja päätöksenteossaan avoimempi. Euroopan parlamentti edustaa unionin kansalaisia ja on sen ainoa demokraattisesti valittu toimielin. Parlamentin valtaa on kasvatettava ja sille on luotava aito mahdollisuus säätää lakeja, ei vain kommentoida ja hyväksyä niitä. Pitkässä juoksussa myös muita unionin toimielimiä tulee demokratisoida, sillä tarvitsemme läpinäkyvyyttä päätöksentekoon. Komission valinnan tulee noudatella enemmän Euroopan parlamentin vaalien tulosta ja siitä tulisi muodostua unionin hallitus. Komission ja komissaarien puoluepoliittisuus tulisi tuoda selvemmin näkyviin. Sosialidemokraattinen komissaari katselee maailmaa eri lasein kuin kokoomuslainen, ja tämä tulisi tunnistaa ja tunnustaa.

Haluan unionin, joka panostaa työllisyyteen, koulutukseen ja tasa-arvoon. Tarvitsemme eurooppalaista työllisyyspolitiikkaa ja nykyistä suurempia resursseja muun muassa eurooppalaisen nuorisotakuun toteuttamiseen. Tarvitsemme koulutus- ja innovaatiopanostuksia, jotta Eurooppa on jatkossakin korkean osaamisen alue. Tarvitsemme yhä feminismiä politiikkaan, jotta jokainen meistä saa samat mahdollisuudet ja tarvittavan tuen menestyäkseen omassa elämässään.

Haluan unionin, joka kantaa vastuunsa maailmasta ja edistää ihmisoikeuksia niin unionin sisällä kuin muuallakin. EU on maailman suurin kehitysavun antaja ja sen tulee olla niin myös jatkossa. Sekä unionin että jäsenmaiden on lisättävä panostaan ilmastonmuutoksen torjuntaan globaalisti niin kansainvälisten sopimusten kautta kuin käytännön toiminkin. Tarvitsemme vahvan unionin edistämään tasa-arvoa, tyttöjen ja naisten oikeuksia globaalilla kentällä, jossa ihmisoikeudet jäävät liian usein taloudellisten intressien jalkoihin.

Haluan siis rakentaa Eurooppaa, joka on poliittisesti vahva, demokraattinen ja solidaarinen yhteisö, joka edistää ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa niin sisällään kuin globaalistikin. Olemme hyötyneet valtavasti unionin jäsenyydestä, ja hyödymme vastakin, mutta vain jos vain osaamme asettaa  kunnianhimoisia tavoitteita. Suomalainen hyvinvointivaltio rakennettiin vaikeassa tilanteessa, rohkeudella ja lujalla tahdolla. Nyt rohkeutta ja visioita tarvitaan Euroopassa.

Näistä syistä olen lähtenyt ehdolle Euroopan parlamenttiin. Haluan olla mukana rakentamassa parempaa, vahvempaa Eurooppaa kaikille eurooppalaisille! Tätä ei kuitenkaan voi tehdä yksin ja kampanjaan tarvitaan resursseja. Siksi toivonkin, että voit tukea kampanjaamme. Summan suuruudella ei ole väliä, koska pienistä puroista syntyy suuri joki ja jokainen lahjoitus on tärkeä!

Kiitos!

***

My dream is that each European could benefit from a welfare state at the level of the Nordics. That each child would have a right to affordable child care, great education and free school meals. That every old person would have a secure pension and care. That knowledge and science would be respected and that we would invest properly into education and research. That the working conditions and wages would be decent and that everyone could live with one wage. And that there would be working collective negotiations systems for all employees. Companies would have fair and predictable markets to act in. I want universal services for all, not charity for the poorest. But there is still a long way to get to my dream. The Europeans are not equal in many respects.

I identify as a federalist. I want tighter, better and more political European Union that moves toward my dream. My federalism is about democracy, openness, decision-making at the most appropriate level, balance between social and economic dimension of the Union. I believe strongly in the European Union and on that only through European co-operation we can find truly sustainable solutions to the major challenges ahead of us, like climate change, changing work or continuously growing inequality.

I want to be building Europe, that is politically strong, democratic and solidar society, that works to improve human rights and equality both within the Union and outside it. We Europeans, and especially us in the Nordic Countries, have benefitted a lot of the European Union, and will continue to do so, but only if we dare to set new, ambitious goals for it. We need courage and visions for Europe.

For these reasons I have decided to stand for the European Parliament in the elections in 2019. I want to be part of building a better, stronger Europe for all Europeans! But I cannot do it alone. We have a wonderful campaign group working towards the elections, but we also need financial resources. Therefore I hope you could support our work. Any donation will be appreciated, no matter the sum. Small streams create bigger rivers and together we can make a big difference!

Thank you!

Follow my campaign at
http://kaisapenny.fi/
https://www.facebook.com/pennykaisa/
https://twitter.com/kaisapenny

Step 1: Finalize your contribution to Kaisa Penny parlamenttiin! / Kaisa Penny for European Parliament!

Finland
european
Kaisa Penny is
Running as Member of European Parliament
Send an email to apply as volunteer for Kaisa Penny parlamenttiin! / Kaisa Penny for European Parliament!